SEJM, same but different

—- Grejen med att prata är att lyssna. —- Det är vad Ledarskap handlar om! __________________________________________ Du har ingen möjlighet att lyssna så länge du själv talar. Om pratandet ska vara meningsfullt, krävs att någon lyssnar och det är alltid den som lyssnar som har möjlighet att lära sig något. Lärandet i sig ger kunskap som kan omvandlas till handling.

Konflikthantering

Vill ni kunna få ut den outnyttjade potentialen hos era medarbetare och minimera konflikter? 

Ouppklarade konflikter är något som alltid hämmar möjligheten att ha en välfungerande arbetsplats där människor mår bra. Det kan vara struntsaker som vuxit till stora problem mellan kollegor eller schismer mellan hela grupper som skapat låsningar med förlamande effekt. Oavsett konfliktens karaktär så går den att bearbeta. Jag arbetar med utgångspunkt från teorier i Psykosyntes och börjar oftast med en metod som heter NÖHR, en förkortning för Nuläge, Önskat läge, Hinder och Resurser. Jag börjar självklart med de inblandade och klargör vad var och en har för uppfattning av situationen. Sedan flyttas processen framåt, bit för bit tills det finns ett konkret förslag till åtgärd. Teoretiskt kan alla konflikter lösas men i verkligheten finns det faktiskt situationer som inte går att lösa, åtminstone inte helt enkelt. I de fallen blir resultatet att konflikthanteringen ändå definierar vad som låser situationen. Det kan exempelvis vara ovilja, oförmåga eller rent praktiska hinder. Ibland leder detta till insikter hos individerna som sedan långsiktigt förändrar förutsättningarna till något bättre. Jag finner en oerhört stor tillfredsställelse i att kunna bidra till en ökad förståelse mellan individer och i grupper. Jag ser konflikter som möjligheter till förbättring.

Hur vet man att medarbetarna i organisationen faktiskt mår bra och att det inte bara är en subjektiv magkänsla? Det finns metoder och verktyg som kan säkerställa att man är på väg i rätt riktning, alltså dit man som organisation eller individ vill. Alla verksamheter har stor potential i individerna, möjlig att förstärka och utveckla. Det handlar inte om att öka tempot, jobba hårdare eller att göra större uppoffringar. Det gäller att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, att ta tillvara på varje individs förutsättningar och förmågor i varje given situation. Välmående individer presterar bra och verksamheten vinner alltid långsiktigt på goda prestationer. Verksamhetens framgång kommer med enskilda individers engagemang och prestationer.

kontakt@sejm.se

 

Nästa Inlägg

© 2021 SEJM, same but different

Tema av Anders Norén