SEJM, same but different

—- Grejen med att prata är att lyssna. —- Det är vad Ledarskap handlar om! __________________________________________ Du har ingen möjlighet att lyssna så länge du själv talar. Om pratandet ska vara meningsfullt, krävs att någon lyssnar och det är alltid den som lyssnar som har möjlighet att lära sig något. Lärandet i sig ger kunskap som kan omvandlas till handling.

Bli den bästa chefen

Hur kan du som chef prestera ännu bättre och ändå fortsätta att må bra? Vill du kunna få ut den outnyttjade potentialen hos dig själv?

Hur nära 100% kommer du? Hur vet man att svaret på denna fråga är korrekt och inte bara en subjektiv magkänsla? Det finns metoder och verktyg som kan säkerställa att du är på väg i rätt riktning, alltså dit du vill. Alla människor har stor potential möjlig att förstärka och utveckla. Det handlar inte om att öka tempot, jobba hårdare eller att göra större uppoffringar. Det gäller att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, att ta tillvara på förutsättningar och förmågor i varje given situation. När du mår bra så presterar du också bra och verksamheten vinner alltid långsiktigt på goda prestationer. Verksamhetens framgång kommer med ditt engagemang och dina prestationer.

Coachning är en mycket bra metod för att utveckla dig och frigöra outnyttjad potential. Du får hjälp med idéer och att formulera handlingar som gör det möjligt att visa, använda och fördjupa nytt lärande. Jag som coach ska också bidra till att fokusera och systematiskt utforska specifika frågor och möjligheter som är viktiga för att nå önskade mål. Jag som coach uppmuntrar dig till att utforska alternativa idéer och lösningar och fatta relaterade beslut. Som utbildad coach har jag en stor verktygslåda att tillgå, som innehåller en grundläggande teknik och ett närmast oändligt antal konkreta övningar.

DISC är ett välbeprövat verktyg för att kartlägga beteenden. Verktyget är webbaserat i första steget. Ett frågebatteri besvaras av dig och analyseras sedan tillsammans med mig som handledare. Resultatet hjälper dig att förstå ditt eget och andras beteenden. Tydliga grafer och beskrivningar ger ett konkret underlag för det egna utgångsläget. Många gånger ger resultatet tydliga aha-upplevelser och en god förståelse för dina egna styrkor och förbättringsområden. Det ger också en bra bild av varför vissa människor fungerar bättre tillsammans med dig och vad som behöver förstärkas i specifika områden.Som coach och handledare är det min primära uppgift att leda din utveckling i önskad riktning för dig. Jag har mer än 20 års erfarenhet av att vara chef och ledare, är diplomerad coach och licensierad för Extended DISC. Jag är övertygad om alla människors inneboende kraft och möjligheter att leda och förbättra sina egna förutsättningar.

Kontakta mig gärna vid minsta tveksamhet, behov av ytterligare förtydligande eller om du vill anlita mig för ett uppdrag.

kontakt@sejm.se

 

Föregående Inlägg

© 2021 SEJM, same but different

Tema av Anders Norén