SEJM, same but different

—- Grejen med att prata är att lyssna. —- Det är vad Ledarskap handlar om! __________________________________________ Du har ingen möjlighet att lyssna så länge du själv talar. Om pratandet ska vara meningsfullt, krävs att någon lyssnar och det är alltid den som lyssnar som har möjlighet att lära sig något. Lärandet i sig ger kunskap som kan omvandlas till handling.

Forma det högpresterande teamet

Forma det högpresterande teamet
-och fortsätt att må bra!

Hur kan ni som grupp prestera ännu bättre, bli ett högpresterande team och ändå fortsätta att må bra?
Vill ni kunna få ut den outnyttjade potentialen i gruppen?

Hur nära 100% kommer ni? Hur vet man att svaret på denna fråga är korrekt och inte bara en subjektiv magkänsla? Det finns metoder och verktyg som kan säkerställa att ni är på väg i rätt riktning, alltså dit ni vill. Alla grupper har stor potential möjlig att förstärka och utveckla till ett högpresterande team. Det handlar inte om att öka tempot, jobba hårdare eller att göra större uppoffringar. Det gäller att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, att ta tillvara på förutsättningar och förmågor i varje given situation. När gruppen mår bra så presterar du också bra och verksamheten vinner alltid långsiktigt på goda prestationer. Verksamhetens framgång kommer med enskilda individers engagemang och prestationer.

Coachning är en mycket bra metod för att utveckla dig och frigöra outnyttjad potential. Ni får hjälp med idéer och att formulera handlingar som gör det möjligt att visa, använda och fördjupa nytt lärande. Jag som coach ska också bidra till att fokusera och systematiskt utforska specifika frågor och möjligheter som är viktiga för att nå önskade mål. Jag som coach uppmuntrar er till att utforska alternativa idéer och lösningar och fatta relaterade beslut. Som utbildad coach har jag en stor verktygslåda att tillgå, som innehåller en grundläggande teknik och ett närmast oändligt antal konkreta övningar. Jag jobbar gärna med empatisk kommunikation och det som ibland benämns som NVC. Andra bra modeller att jobba med är exempelvis Firomodellen och DISC beteendeprofil (se nedan).

DISC är ett välbeprövat verktyg för att kartlägga beteenden. Verktyget är webbaserat i första steget. Ett frågebatteri besvaras enskilt och analyseras sedan tillsammans med mig som handledare. Resultatet hjälper individen att förstå sitt eget och andras beteenden. Tydliga grafer och beskrivningar ger ett konkret underlag för utgångsläget. Många gånger ger resultatet tydliga aha-upplevelser och en god förståelse för egna styrkor och förbättringsområden. Det ger också en bra bild av varför vissa människor fungerar bättre tillsammans och vad som behöver förstärkas i specifika områden.

Som coach och handledare är det min primära uppgift att leda gruppens utveckling i önskad riktning. Jag har mer än 20 års erfarenhet av att vara chef och ledare, är diplomerad coach, organisationskonsult och licensierad för Extended DISC. Jag är övertygad om alla människors inneboende kraft och möjligheter att leda och förbättra sina egna förutsättningar. Kontakta mig gärna vid minsta tveksamhet, behov av ytterligare förtydligande eller om ni vill anlita mig för ett uppdrag.

kontakt@sejm.se

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2021 SEJM, same but different

Tema av Anders Norén