Du blir den bästa chefen och ledaren genom egen utveckling! I din personliga utveckling får du stöd hela vägen. SEJM vägleder alla chefer, alla ledare, i alla branscher och på alla nivåer. Ofta handlar begreppet personlig utveckling om att primärt bli bättre på att prestera, att lära sig hantera uppkomna situationer och så vidare. SEJM fokuserar på dig som individ, din självinsikt och dina personliga förutsättningar. Du får hjälp att utveckla dig så att du bättre kan förstå dig själv, de styrkor och resurser du har i din egen förmåga. Framför allt får du verktyg för att klara av den svåra balansgången med att klara av ditt chefsuppdrag och ändå långsiktigt må bra. En stor del av välmåendet kommer ur en vardag utan energikrävande konflikter. En vardag där vi kan fokusera på uppdraget.

Utveckling skapas genom:
* Föreläsningar – I huvudsak för grupper. Kan med fördel följas upp på individnivå, exempelvis med coaching.
* Coaching – Utförs med fördel på individnivå men kan även genomföras i grupp om behovet finns.
* Konflikthantering – Kartläggning, analys och handfast bearbetning med dokumenterade åtgärdsförslag.
* Organisationsanalys – Med syfte att identifiera organisationens styrkor och brister. Uppföljningen varierar beroende av resultatet.
* DISC-profil – Alltid på individnivå med personlig uppföljning.
* Motivation & Inspirationsprojekt – Anpassas efter behov.

Exempel på föreläsningar:
* En hel människa och ändå chef
* Personal Social Responsibility – CSR blir PSR
* Mod – Är du modig?
* Att leda med integritet
* Att leda med självinsikt
* Att leda med hjärtat
* Naturligt ledarskap
* Samtal utan fruktan
* Lagspel & Teamwork
* Personlig utveckling

Naturligtvis skapar vi tillsammans ett paket av aktiviteter som behövs för just era specifika behov. Jag gör alltid en förstudie för att säkerställa att jag kan möta era förväntningar. Kanske att behovet finns inom en specifik grupp av människor eller en viss avdelning. Då är det viktigt att ha en tydlig målsättning och förväntan. Detta fastställer vi tillsammans, innan vi drar igång någonting.

kontakt@sejm.se